நீங்களும் செய்தியாளராகலாம்…!

உங்கள் பிரதேசத்தில் இடம் பெறும் நிகழ்வுகள், பிரச்சினைகள், விளையாட்டு,மற்றும் கலை கலாசார நிகழ்வுகள், செய்திகள், கட்டுரைகளை எமக்கு அனுப்பி வையுங்கள்.அவற்றை நாம் பிரசுரிகக தாயராக உள்ளோம்.

உங்கள் பெயர், தொலைபேசி இலக்கங்களை தவறாது பதிவிடுங்கள்

தொடர்பு:: elukainews@gmail.com

0740571111

Recommended For You

About the Author: Editor Elukainews