எம்மைப்பற்றி

இது ஒரு சுயாதீன நடுவு நிலையான உண்மையான செய்திகளையும், மற்றும் கலை, கலாசார, அரசியல் , பெண்ணியம், பொருளாதாரம் சார்ந்த மற்றும் பல விடயங்களை உடனுக்குடன் வெளியிடுவதும் குறித்த விடயங்களை பேணுவதும் எமது இலக்காகும்.உங்கள் ஆக்க பூர்வமான  விமர்சனங்களயும் எமக்கு அனுப்பிவையுங்கள்.

உங்கள் தொடர்புகளுக்கான எமது முன்னஞ்சல் முகவரி elukainews@gmail.com.                 0740880951