சிறப்பாக இடம் பெற்ற மகாஜனா கல்லூரியின் பரிசளிப்பு விழா…..!

ஒவ்வொரு பாடங்களிலும் முதலாமிடம் பெற்ற மாணவருக்கு ரூபா 40,000 உம் இரண்டாமிடம் பெற்ற மாணவருக்கு ரூபா 30,000 உம் மூன்றாமிடம் பெற்ற மாணவருக்கு ரூபா 20,000 உம் வழங்கப்பட்டது.
மேலும்ஆறுதல் பரிசில்களாக மூவருக்கு தலா 15,000 உம் நால்வருக்கு தலா ரூபா 10,000 உம் விஞ்ஞான பாடத்தில் மேலும் எழுவருக்கு தலா ரூபா 5,000 உம் வழங்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்வில் மகாஜனக் கல்லூரியிலிருந்து உயர்தரப் பரீட்சையில் 3A சித்தி பெற்ற மாணவர்களுக்கும் மருத்துவபீடத்திற்கு தெரிவுசெய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கும் தலா ரூபா 40,000 வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

Recommended For You

About the Author: Editor Elukainews