அனைத்து கிறிஸ்தவ வாசகர்களுக்கும் இனிய பாலன் பிறப்பு நல் வாழ்த்துக்கள்.

அனைத்து கிறிஸ்தவ வாசகர்களுக்கும் எழுகை இணையத்தளம்  இனிய பாலன் பிறப்பு நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.

www.elukainews.com

Recommended For You

About the Author: Editor Elukainews